درمجموعه درسهای عزت نفس در 5 بخش کلی که در ادامه شرح می‌دهیم دانش، بینش و راهکارهایی را ارائه میدهیم که بتواند به شما در حفظ و افزایش عزت نفستون کمک کند

بیشتر…

درمجموعه درسهای عزت نفس در 5 بخش کلی که در ادامه شرح می‌دهیم دانش، بینش و راهکارهایی را ارائه میدهیم که بتواند به شما در حفظ و افزایش عزت نفستون کمک کند

بیشتر…

عزت نفس فنداسیون و زیربنای همه موفقیتها و خوشبختی حقیقی در زندگی است و این فنداسیون دارای دو پایه مهم است

حرمت نفس یا همان دوست داشتن خود و احترام گذاشتن به خود
خودباوری یا همان باور و نگرش خودم نسبت به توانمندی‌ها و شایستگی‌هایم

 و میزان عزت نفس ما حاصل ضرب این دو پایه مهم یعنی حرمت نفس و خودباوری ما است

این روزها بیشترما آدمها، درگیر یک قاتل زنجیره‌ای هستیم که انرژی، انگیزه و عزت نفس ما را ازبین می‌برد یا تضعیف می‌کند و باعث می‌شود برای بخش زیادی از کارها و وظایف زندگیمون انرژی و انگیزه لازم را نداشته باشیم. کارها و برنامه هایی را که میدانیم برای بهبود زندگیمون لازم است را انجام نمی‌دهیم و یا اگر تصمیم هم بگیرم که انجام دهیم، اکثر تصمیماتمون عملی نمیشوند یا به نتیجه نمیرسند

اگر شما هم با این مسئله مواجه هستید، این مقاله را دنبال کنید

تا بعد از معرفی و شناسائی یکی از علل مهم این موضوع، راهکاری عملی و مناسب برای رفع این مسئله ارائه دهیم و با انجام چند اقدام سازنده برای همیشه از دست این قاتل زنجیره‌ای خطرناک نجات پیدا کنیم.

بیشتر…