اهمیت و نیاز وجود مربیان مسیر شغلی حرفه‌ای، برای افراد و جامعه

در جامعه ما هرساله هزاران نفر مسیرشغلی خود را انتخاب یا تغییر می‌دهند وخیلی از این افراد از انتخاب خود و شغلی که دارند راضی نیستند یا توانایی و شایستگی و تعهد لازم برای آن شغل را ندارند و این باعث کاهش شدید بهره وری و اثربخشی این افراد در نقشهای خودشان می‌شود که درنتیجه آن شاهد افول و ناکارآمدی و یا ناهنجاری‌های مختلف در سیستمها، نهادهاوسازمانهای جامعه هستیم و این موضوعات باعث می‌شود هرساله سرمایه‌های زیاد ومتنوعی از کشورمان که باید صرف افزایش رفاه وسطح کیفیت زندگی ملت‌مان شود متاسفانه هدر می رود

بیشتر…

مسئله ای که ذهن اکثریت جوانان و مردم کشور را به خود مشغول  کرده‌است پیدا کردن و انتخاب، شغل و مسیر شغلی مناسب است.

شغلی که درآمد مناسب ،رضایت شغلی، جایگاه مناسب اجتماعی و آرامش و خوشحالی در زندگی را برای شما به ارمغان آورد یک نعمت بزرگ است وما این نعمت بزرگ را ” رسالت شغلی ” می‌نامیم

بیشتر…