درمجموعه درسهای عزت نفس در 5 بخش کلی که در ادامه شرح می‌دهیم دانش، بینش و راهکارهایی را ارائه میدهیم که بتواند به شما در حفظ و افزایش عزت نفستون کمک کند

بیشتر…

درمجموعه درسهای عزت نفس در 5 بخش کلی که در ادامه شرح می‌دهیم دانش، بینش و راهکارهایی را ارائه میدهیم که بتواند به شما در حفظ و افزایش عزت نفستون کمک کند

بیشتر…

عزت نفس فنداسیون و زیربنای همه موفقیتها و خوشبختی حقیقی در زندگی است و این فنداسیون دارای دو پایه مهم است

حرمت نفس یا همان دوست داشتن خود و احترام گذاشتن به خود
خودباوری یا همان باور و نگرش خودم نسبت به توانمندی‌ها و شایستگی‌هایم

 و میزان عزت نفس ما حاصل ضرب این دو پایه مهم یعنی حرمت نفس و خودباوری ما است