اهمیت و نیاز وجود مربیان مسیر شغلی حرفه‌ای، برای افراد و جامعه

در جامعه ما هرساله هزاران نفر مسیرشغلی خود را انتخاب یا تغییر می‌دهند وخیلی از این افراد از انتخاب خود و شغلی که دارند راضی نیستند یا توانایی و شایستگی و تعهد لازم برای آن شغل را ندارند و این باعث کاهش شدید بهره وری و اثربخشی این افراد در نقشهای خودشان می‌شود که درنتیجه آن شاهد افول و ناکارآمدی و یا ناهنجاری‌های مختلف در سیستمها، نهادهاوسازمانهای جامعه هستیم و این موضوعات باعث می‌شود هرساله سرمایه‌های زیاد ومتنوعی از کشورمان که باید صرف افزایش رفاه وسطح کیفیت زندگی ملت‌مان شود متاسفانه هدر می رود

بیشتر…

بهترین شغل دنیا، شغلی است که با آن شغل حس مفید بودن و خوشبختی در زندگی را تجربه می‌کنیم و از زندگی لذت می‌بریم

برای پیدا کردن بهترین شغل دنیا باید معیارهای مختلفی مثل میزان درآمد، میزان رضایت از شغل، تناسب شغل با توانایی و مهارتهای فرد، میزان موفقیت فرد در آن شغل و… را درنظر گرفت

هرچند باتوجه به معیارهایی مثل میزان متوسط درآمد و…  هرساله بعضی شغل‌ها را به عنوان شغل‌های برتر اعلام می‌کنند
ولی با توجه به اینکه هرکدام از ما انسانها تواناییها، استعدادهاو علائق و خواسته های منحصربفرد خود را داریم، نمی‌توانیم شغل خاصی را به عنوان بهترین شغل دنیا برای همه معرفی کرد. بلکه باید هرشخص به دنبال این باشد که بهترین شغل دنیا را برای خود  با توجه به استعداد و توانایی ها، علائق و خواسته ها و…. پیدا کند.

بیشتر…