بهترین شغل دنیا، شغلی است که با آن شغل حس مفید بودن و خوشبختی در زندگی را تجربه می‌کنیم و از زندگی لذت می‌بریم

برای پیدا کردن بهترین شغل دنیا باید معیارهای مختلفی مثل میزان درآمد، میزان رضایت از شغل، تناسب شغل با توانایی و مهارتهای فرد، میزان موفقیت فرد در آن شغل و… را درنظر گرفت

هرچند باتوجه به معیارهایی مثل میزان متوسط درآمد و…  هرساله بعضی شغل‌ها را به عنوان شغل‌های برتر اعلام می‌کنند
ولی با توجه به اینکه هرکدام از ما انسانها تواناییها، استعدادهاو علائق و خواسته های منحصربفرد خود را داریم، نمی‌توانیم شغل خاصی را به عنوان بهترین شغل دنیا برای همه معرفی کرد. بلکه باید هرشخص به دنبال این باشد که بهترین شغل دنیا را برای خود  با توجه به استعداد و توانایی ها، علائق و خواسته ها و…. پیدا کند.

بیشتر…