اهمیت و نیاز وجود مربیان مسیر شغلی حرفه‌ای، برای افراد و جامعه

در جامعه ما هرساله هزاران نفر مسیرشغلی خود را انتخاب یا تغییر می‌دهند وخیلی از این افراد از انتخاب خود و شغلی که دارند راضی نیستند یا توانایی و شایستگی و تعهد لازم برای آن شغل را ندارند و این باعث کاهش شدید بهره وری و اثربخشی این افراد در نقشهای خودشان می‌شود که درنتیجه آن شاهد افول و ناکارآمدی و یا ناهنجاری‌های مختلف در سیستمها، نهادهاوسازمانهای جامعه هستیم و این موضوعات باعث می‌شود هرساله سرمایه‌های زیاد ومتنوعی از کشورمان که باید صرف افزایش رفاه وسطح کیفیت زندگی ملت‌مان شود متاسفانه هدر می رود

بیشتر…