مسئله ای که ذهن اکثریت جوانان و مردم کشور را به خود مشغول  کرده‌است پیدا کردن و انتخاب، شغل و مسیر شغلی مناسب است.

شغلی که درآمد مناسب ،رضایت شغلی، جایگاه مناسب اجتماعی و آرامش و خوشحالی در زندگی را برای شما به ارمغان آورد یک نعمت بزرگ است وما این نعمت بزرگ را ” رسالت شغلی ” می‌نامیم

بیشتر…